Modele

  • BARAN 1
  • BARAN 3
  • BARAN 5
  • BARAN 7

GŁĘBOSZ

U-602 i BARAN

Producent
ROLAMKO Września i BAGRAMET Bytów

Głębosz U-602 i BARAN to maszyna do uprawy specjalnej o głębokości większej niż 40 cm zwanej głęboszowaniem, zawieszona na trzypunktowym układzie zawieszenia.

Głębosz stosowany głównie do kruszenia, spulchniania gleby w celu polepszenia jej właściwości fizycznych i biologicznych.

W wyniku głęboszowania następuje przemieszczanie nawozów do głębszych warstw gleby.Zespołem roboczym głębosza są zęby które zakończone dłutami.
Każdy ząb wyposażony jest w kulę przymocowaną łańcuchem dzięki czemu w glebie formują się kanały doprowadzające wodę co sprzyja rozwojowi korzeni roślin.

Urządzenie posiada stabilną sztywną ramę 720×1400 mm w układzie V. Prześwit pod ramą ma 720 mm. Dodatkową zaletą tych głęboszy jest regulowana wysokość pracy wymiennych redlic. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowo wału rurowego śr. 380 mm.