Galeria zdjęć

PŁUG ŚNIEŻNY

KLASY CIĘŻKIEJ

FK MACHINERY by KOŁASZEWSKI

Stosuje się go do odśnieżania dróg publicznych, parkingów oraz wszystkich utwardzonych i nieutwardzonych powierzchni drogowych.

Pług jest również bardzo przydatny przy formowaniu pryzm kiszonkarskich oraz spychania (np. obornika).

Zdolny jest przenosić obciążenia czołowe max 12,5 ton.